Faculty from Telangana
Dr. K. Prabavati Dr. Srilatha Moningi Dr. Pavani Kalyanam Dr. Ghan Shyam
Dr. R. Gopinath Dr. S.C. Parekh Dr. A. Muralidhar Dr. G Madhavi
Dr. P. Upender Gowd Dr. Shery Mathews Dr. K Nagarjuna Reddy Dr. M Bhanu Lakshmi
Dr. Sunil T Pandya Dr. Rambabu Dr. G Sravan Dr. P Sridevi
Dr. T.V.S. Gopal Dr. Kausalya Chakravarthy Dr. N. Nagarjuna Chakravarthy Dr. Madhavi J
Dr. Nirmala DR. R. Pandu Naik Dr. Hari Prasad Reddy Dr. Aditya Vikram Kabra
Dr. Indira Dr. P.V. Shiva Dr. Venkata Ramana Kola Dr. K Anusha
Faculty from other Southern States
Andhra Pradesh Karnataka Tamil Nadu Puducherry
Dr. M.V.Bhimeshwar Dr. S. Bala Bhaskar Dr. Mahesh Vakhamudi Dr. Pankaj Khundra
Dr. Kailashnath Reddy Dr. K. Sri Ganesh Dr. Ekta Rai Dr. R.Ravendra Bhat
Dr. K.L. Subramanyam Dr. Y.R.Chandrika Dr. Aruna Parameswari Dr. I.Joseph Raajesh
Dr. Vishnu Mahesh Dr. S. Vijayanand Dr. N.Bhaskar Kerala
Dr. Brig.T.V.S.P.Murthy Dr. Madhusudhan Upadya Dr. K.Sudharshan Dr. K.Vinodhan
Dr. H. G. Manjunath Dr. S.C.Ganesh Prabhu Dr. Binil Issac Mathew
Dr. D. Srinivasulu Dr. G. Kirupakaran Dr. P.Shashidaran
Dr. Vijish Venogopal
National Faculty
Dr. Rajeshwari Subramanyam Dr. Neerja Bharatwaj Dr. Anjan Trika Dr. Jayasree Sood
Dr. Jigi Devatia-Tata Dr. Sandya Yaddanapudi Dr. G.D. Puri Dr. Indrani Hemant Kumar
Dr. Anil Kumar Varma Dr. Anju Grewal Dr. Nibedeta Pani
International Faculty
Dr. Bhavani Shankar Kodali Dr. Vidya Yelamanchali Dr. U.Ravendra Dr. Rudrama Naidu